AMACIMIZ

Bir ülkeye gittiğinizde önce binalara bakarsınız.
Mimari, bizce kültürün temel taşlarından biridir.
Türklerin tarihte, savaşlar ve göçler nedeniyle, yerleri, yurtları çok değişmiştir. Orta Asya’dan Avrupa’ya, Kafkaslar’dan Arabistan’a, Mısır’dan Kuzey Afrika’ya kadar uzanmışlar, buralarda pek çok devlet kurmuşlardır.
Bu coğrafyalarda, Türklerin yaşadığı, ortak özelliklere sahip, eşine rastlanmayan evlere “Türk Evi” denilmektedir.

TÜRK EVİNİ, YAŞAM BİÇİMİNİ ARAŞTIRMAK, ÖĞRENMEK VE GENÇLERİMİZE ÖĞRETEREK KÜLTÜRÜMÜZÜ DÜNYAYA TANITMAK AMACIMIZDIR.

En güzel şeklini Türk mimarisinde bulan; bu evlerde yaşayanların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürdükleri bu kültürün, günümüz ve gelecekteki konutlara uygulanabileceğini göstermek istiyoruz.